Obwód talii

Dysponując wyłącznie wymiarem talii możesz w przybliżeniu odróżnić osoby z prawidłowa mas ciała od osoby z nadwag lub otyłości.

Talia kobiety (cm) Talia mężczyzny (cm) Ocena
<80 <94 Norma
80-88 94-105 Nadwaga
>88 >102 Otyłość

Ocena zawartości tłuszczu w ustroju

To kolejna metoda, która pozwala odróżnią prawidłową masę ciała od nadwagi i otyłości. W ocenie zawartości tłuszczu w ustroju możemy posłużyć się metodą przewodnictwa elektrycznego, oraz tańszą, coraz popularniejszą, metodą impedancji bioelektrycznej.

 

Masa ciała Mężczyźni zawartość tłuszczu w % Kobiety zawartość tłuszczu w %
Prawidłowa 9-18 14-28
Nadwaga 19-22 29-32
Otyłość >22 >32