Niniejszy serwis ma charakter informacyjny, edukacyjny i reklamowy. Autorzy i współpracownicy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były źródłem obiektywnych i rzetelnych informacji dotyczących problemów nadwagi i otyłości. Ostateczne decyzje dotyczące stosowania wszelkich terapii, w tym środków farmakologicznych, suplementów diety, specjalnych diet należy zawsze konsultować ze specjalistą (lekarz, farmaceuta, dietetyk).

Informacje zawarte w niniejszym serwisie maja charakter informacyjny i edukacyjny, których intencją nie jest zastępowanie bezpośrednich konsultacji i badań medycznych. Brak bezpośredniego kontaktu z pacjentem wyklucza możliwość dokonania diagnozy w pełnym tego słowa znaczeniu Zarówno autorzy, konsultanci, jak inni współpracownicy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji umieszczanych w dziale reklamowym. Żadna część tego serwisu nie może być publikowana bez wcześniejszej zgody. Wykorzystanie materiałów dostępnych w serwisie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku prywatnego.