BMI- podstawowa metoda oceny wagi w zależności od wzrostu. Zgodnie z wytycznymi WHO, czyli światowej Organizacji Zdrowia, podstawowym miernikiem wagi w zależności od wzrostu jest wskaźnik BMI (Body Mass Index), zwany również wskaźnikiem Queteleta, który oblicza się z następującego wzoru:

Wylicz swoje BMI


Twoje BMI wynosi [item-208_price]. Oznacza to niedowagę!

Twoje BMI wynosi [item-208_price]. Oznacza to prawidłową masę ciała!

Twoje BMI wynosi [item-208_price]. Oznacza to pierwszy stopień nadwagi!

Twoje BMI wynosi [item-208_price]. Oznacza to drugi stopień nadwagi!

Twoje BMI wynosi [item-208_price]. Oznacza to trzeci stopień nadwagi!

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Gotowe


W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe interpretacje poszczególnych wyników.

BMI Klasyfikacja WHO Nazwa zwyczajowa
<18,5 kg/m2 Niedowaga Szczupły
18,5-24,9 kg/m2 Prawidłowa masa ciała Zdrowy
25,0-29,9 kg/m2 Stopień I nadwagi Nadwaga
30,0-39,9 kg/m2 Stopień II nadwagi Otyłość
≤40,0 kg/m2 Stopień III nadwagi Otyłość olbrzymia

Najbardziej popularny parametr BMI uznawany jest często za zbyt liberalny wobec osób z nadwagą, bowiem za prawidłową masą ciała uznaje się osoby o BMI wynoszącym zarówno 19 jak i 24, choć różnica w wadze między osobami, które uzyskują takie wyniki może wynoszą nawet kilka kilogramów. Dlatego interpretując swój wynik BMI należy zwrócić uwagę, czy nie mieści się on w górnym zakresie normy uznanym jeszcze za prawidłową masą ciała.

Dość popularnym, ale znacznie bardziej restrykcyjnym wzorem określającym tzw. idealną wagą ciała jest tzw. równanie Broca-Brughsa.

Wzrost Idealna waga
155-164 cm Wzrost – 100
165-174 cm Wzrost – 105
175-185 cm Wzrost – 110

Należy pamiętać, że:
Wskaźnik BMI określa tylko stopień nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale nie mówi o jej rozmieszczeniu w naszym organizmie. Warto wiedzieć, że to rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, zwane też lokalizacją nadmiaru tłuszczu, ma bardzo istotny wpływ na stopień zagrożenia wieloma schorzeniami wynikającymi z otyłości, o których więcej w zakładce: zagrożenia nadwagi i otyłości.
Badania naukowe dowodzą, że nadmiar tkanki tłuszczowej zlokalizowany w okolicy brzucha (otyłość tzw. męska, brzuszna, zwana także otyłością typu jabłko) jest odpowiedzialny za znacznie większą liczbą powikłań niż zgromadzony w obrębie pośladków (otyłość żeńska, pośladkowa, typu gruszka).
O tym, jak w prosty sposób różnicować poszczególne typy otyłości dowiesz się pod zakładką: rodzaje nadwagi i otyłości.